ممد نبودی ببینی…

Geotag Icon این پست را روی نقشه ببینید

من فهمیدم حماسه لغت کاربردی در ایران هست و مترادف فردوسی نیست.محمد جهان آرا
اینجا هر روز حماسه دارند. به دیروز می‌گفتند سالروز حماسه دوم خرداد، به امروز می‌گن سالروز حماسه سوم خرداد…
مثل اینکه در یک سالی که بهش می‌گن ۱۳۶۱ یک عده آدم از جان گذشته بعد از ۵۷۸ روز محل زندگیشون رو (همین محوطه‌ی روی نقشه) از یک عده آدم از انسانیت گذشته پس گرفتند…(+)

با اینکه خیلی خوشحال بودن ولی از اینکه ممدشون (+) نبود که خوشحالیشون رو ببینه خیلی ناراحت بودن… (انسانها موجودات پیچیده‌ای هستند که همزمان می‌تونند دو تا احساس متضاد رو با هم داشته باشند)

بشنوید:

حماسه دوم خرداد

Geotag Icon این پست را روی نقشه ببینید

میگن یک روزی مثل امروز همه زمینی‌های این اطراف با هم یک چیزی رو خواستتند و از اینکه همه با هم توافق داشتند و حتی نتیجه بر خلاف توافقشون نبود انقدر تعجب کرده بودند و خوشحال شده بودند که هر سال این روز رو جشن می‌گیرند!

سلام زمین!

Geotag Icon این پست را روی نقشه ببینید

من اومدم کشفت کنم.

صفحه 9 از 9123456789