المپیک 2008 پکن، چین

المپیک انگار یک جشن‌ه ولی به ورزش مربوطه، یک جور جشن ورزشی که هم تابستانی داره هم زمستانی ولی تابستانیش از اهمیت بسیار بیشتری برخوداره. هر چهار باری که زمین به دور خورشید می‌گرده یک‌بار این جشن رو برگزار می‌کنند و می‌گن سقف آرزوی هر ورزشکار زمینی اینه که بتونه روزی در این مسابقات شرکت […]