غدیر خم، مبنای ولایت، رابط دین و سیاست

فکر کنم تا اینجای کار رسونده باشم که مذهب در زمین چه معنایی می‌ده. امروز باز یک روز خاص مذهبیه ولی فقط برای یک فرقه خاص از یک دین بزرگ. من فهمیده بودم دین مردم اینجایی که من فرود اومدم یعنی ایران اسلامه و اونها مسلمون هستن ولی تازگیها متوجه شدم که آداب مذهبیشون با […]

رو به کعبه پشت به کجا؟

بعضی از آدمها چند مرتبه در روز به سمت بخصوصی می ایستند و دولا و راست می‌شن، مکانهای به خصوصی وجود داره که خیلی از اونها با هم و در کنار هم این کار رو انجام می‌دن. به اون سمت به خصوص می‌گن «قبله»، به اون  کار می‌گن خواندن «نماز» و به اون جاها هم […]