پنجاه سال پیش حتی آبخوری این رئیس جمهور جدا بود!

مثل اینکه لحظاتی پیش  اتفاق مهمی در تاریخ زمینی رخ داد. دقایقی پس از این تحول تاریخی یک آقائی در یک پارکی (Grant Park Chicago روی نقشه ببینید+) در میان دریایی از انسانها صحبت می‌کرد و بین هر یک جمله‌اش یک بار می‌گفت: !Yes We Can نکته جالب اینکه وقتی به زمین نگاه کردم اول […]