انرژی هسته‌ای حق مسلم انسانهاست

انسانهایی که در کنار رودخانه‌ها زندگی می‌کردند یاد گرفته بودند که از قدرت آبهای خروشان استفاده کنند و به کمک اون گندمهاشون رو به آرد تبدیل کنند. انسانهای مناطق بادخیز هم با اسیابهای بادی این کار رو می‌کردند. با پیشرفت علم و صنعت انسان به منابع انرژی بیشتر و بهتری نیاز داشت و زغال سنگ […]