بعضی از آدمها نمی‌دونند که کجای کارند!

برای اندازه بزرگتر اینجا و در عین حال کیفیت بهتر اینجا را کلیک کنید. برچسبها: اجرام آسمانی، زمین، زمین در فضا، مقایسه اندازه زمین و دیگر سیاره ها، مقایسه اندازه سیاره ها، مقایسه زمین و خورشید