رو به کعبه پشت به کجا؟

بعضی از آدمها چند مرتبه در روز به سمت بخصوصی می ایستند و دولا و راست می‌شن، مکانهای به خصوصی وجود داره که خیلی از اونها با هم و در کنار هم این کار رو انجام می‌دن. به اون سمت به خصوص می‌گن «قبله»، به اون  کار می‌گن خواندن «نماز» و به اون جاها هم […]