کریسمس چیزی است از جنس اسکروچ!

منتظر بودم که گزارش بعدیم رو  پنج روز دیگه بدم وقتی که سال نوی میلادی شروع میشه. ولی برخلاف انتظارم مردم امروز رو جشن گرفتند که بهش می‌گن روز کریسمس. چون طبق یکی از گاه‌شمارها امروز سالروز میلاد عیسی مسیح در بیت لحم بود. در باور مسیحیان عیسی تجسم خدا در هیبت انسان بود چون […]