روز زمین ، زور زمین

روز زمین دو بار در سال برگزار می‏شود. یک‌بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی و یک بار در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی زمین که هر دو برای آگاهی دادن و قدردانی از محیط زیست کره زمین هستند. سازمان ملل متحد نیز هر سال در اعتدال بهاری این روز را جشن می‏گیرد. […]