سپری مقدس در دانشگاه، به نام شهدا، به کام رؤسا

ای اهالی سیاره امروز چند «شهید گمنام» در چند «دانشگاه» مختلف ایران دفن کردند. پنج تن از این شهدا را  در دانشگاه معروف تهران دفن کردند. (روی نقشه ببینید+) با توجه به دائره‌المعارفی که بدست آورده بودیم می‌دانم که در حال تعجبید. از روی نسخه‌ای که همراه من است می‌خوانیم که شهید انسانی است که […]