زمینی ها فراموش کارند؟

فرض کنید همین الآن یک مجموعه DVD شامل ۳۰ سیزن و ۱۱۴ قسمت به اسم «نجات گمشدگان» از آسمون با یک نور سبزی بیاد زمین. فکر می‌کنید انسانها چه واکنشی نشون می‌دن؟ فکر می‌کنید چند ثانیه طول بکشه که نسخه‌های مختلفش در همه جای زمین قابل دریافت باشه؟ ۱۴۰۰ سال پیش اتفاق مشابهی افتاد. رمضان […]

رمضان، ضیافت الله، حکایت خلق الله

حدود ۲۰ روزه که خواب و خوراک زمینیها تغییر پیدا کرده. این رفتار قراره تا ۱۰ روز دیگه ادامه داشته باشه. روزهای اول وقتی دیدم همه دیر می‌رن سرکار و بعد از چند ساعت کار کردن زود برمی‌گردن خونه و می‌خوابن خیلی تعجب کردم. جالب اینجا بود که نهار هم نمی‌خوردند. تجربه‌های قبلی نشون داده […]