ممد نبودی ببینی…

من فهمیدم حماسه لغت کاربردی در ایران هست و مترادف فردوسی نیست. اینجا هر روز حماسه دارند. به دیروز می‌گفتند سالروز حماسه دوم خرداد، به امروز می‌گن سالروز حماسه سوم خرداد… مثل اینکه در یک سالی که بهش می‌گن ۱۳۶۱ یک عده آدم از جان گذشته بعد از ۵۷۸ روز محل زندگیشون رو (همین محوطه‌ی […]